În data de 28 mai 2016 se va desfășura Conferinta internationala “High transferable skills-teaching and learning perspectives”, eveniment multiplicator în cadrul proiectului Erasmus+ „Hard-Soft Skilling -Charting your career path”, 2014-1-RO01-KA201-002736_1, depus la runda de selecție din 30.04.2014 in cadrul Apelului general si național la propuneri de proiecte 2014, aprobat și finanțat din fondurile aferente Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 2 - Proiecte de parteneriat strategic intre scoli derulat de către Liceul „Charles Laugier”. Conferința este inscrisa in Calendarul activităţilor ştiinţifice, metodice şi culturale desfăşurate la nivel judeţean/interjudeţean/ naţional /internaţional în anul şcolar 2015 – 2016, în judeţul Dolj, la poziția nr. 144.