Titlul: “High transferable skills-teaching and learning perspectives”

Tipul activității de perfecționare: conferință

Categoria în care se încadrează activitatea de perfecționare: nivel internațional

Număr de cadre didactice participante (conform art.7, lit. a, b, c): 120 de participanți(30 participanți străini, 90 participanți români. Locurile se vor ocupa în ordinea înscrierii. Participanții vor primi e-mail de confirmare.

Parteneri:

Liceul „Charles Laugier” împreună cu cei 7 parteneri mai sus menționați, au creat pe parcursul celor 2 ani de proiect materiale inovative (studiu de cercetare, programa curs opțional, pagina web-linkuri cu oferte de muncă, un model de plan al carierei, manualul elevului si ghidul profesorului, creator de CV-uri si scrisori de intenție online, platforma online de învățare și o aplicație de Android) care constituie un pachet educațional de resurse ce poate fi imediat adoptat si adaptat nivelului elevilor. Fiecare dintre parteneri a contribuit la crearea materialelor pe care are acum obligația contractuală de a le multiplica in cadrul comunității.

Mod de certificare/participare: certificat/diplomă de participare, revista ISSN

Informații de natură financiară: Nu se percepe taxă de participare, sursa de finanțare fiind Fondurile aferente Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 2, 2014 - Proiecte de parteneriat strategic intre scoli(conform Ghidului Erasmus+).