Integrarea competențelor profesionale și transversale, hard și soft-skills, în instruirea și dezvoltarea elevilor de liceu cu vârsta cuprinsă între 14-19 ani necesită folosirea unei metodologii si a unor instrumente adecvate acestui proces.

Proiectul „Hard-Soft Skilling -Charting your career path”, 2014-1-RO01-KA201-002736_1, depus la runda de selecție din 30.04.2014 in cadrul Apelului general si național la propuneri de proiecte 2014, aprobat și finanțat din fondurile aferente Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 2 - Proiecte de parteneriat strategic între școli, derulat de către Liceul” Charles Laugier” in parteneriat cu 7 licee din Romania, Bulgaria, Franța, Portugalia, Spania, Turcia, Germania și Italia, vine în sprijinul cadrelor didactice prin design-ul unor instrumente inovative și a unei metodologii cu impact direct asupra calității actului de predare-învățare. Eveniment multiplicator în cadrul proiectului Erasmus+, conferința “High transferable skills-teaching and learning perspectives” pune la dispoziția participanților produsele intelectuale realizate în cadrul proiectului și oportunitatea de prezentare a unor inițiative inovative de succes, în încercarea de a integra abilitățile transferabile în procesul de predare învățare. Se va pune accentul pe modalitatea de integrare a produselor create in cadrul procesului instructiv-educativ și facilitățile pe care acestea le oferă. Prin schimbul de metode, strategii, idei și materiale didactice, abordările cros-curriculare vor fi prezentate din perspective multiple, iar modelele de buna practică vor fi explorate astfel încât să conducă la dialog și diseminare.

Conferința oferă pe lângă produsele intelectuale create în cadrul proiectului( in special Output-urile O2, O4, O5, O6, O8 și O9) și o perspectivă critică asupra tematicii abordate conducând astfel la dezvoltarea de noi idei colaborative și la dezvoltarea de noi parteneriate axate pe inovație.

Obiectivul general al activității/Scopul: informarea a 120 de cadre didactice, inspector școlari,directori membri ai asociațiilor care activează in domeniul educațional asupra rezultatelor transferabile( output-urile) proiectului Erasmus+ “Hard-Soft Skilling - Charting your Career Path” 2014-1-RO01-KA201-002736_1, aprobat și finanțat din fondurile aferente Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 2 - Proiecte de parteneriat strategic intre scoli.

Obiectivele specifice ale activității:

  • Promovarea proiectului Erasmus+ “Hard-Soft Skilling - Charting your Career Path” 2014-1-RO01-KA201-002736_1 in cadrul comunității si informarea grupului țintă cu privire la activitățile desfășurate, rezultate, produse, etc.
  • Multiplicarea output-urilor 2, 4, 5, 6, 8, 9 create în cadrul proiectului Erasmus+ în vederea oferirii de exemple de bună practică în predarea abilitaților transferabile;
  • Facilitarea schimbului de informație referitor la integrarea abilitaților transferabile la clasă prin diverse abordări trans disciplinare;
  • Oferirea de modele inovative și instrumente de predare pentru a facilita inserția elevilor pe piața muncii;
  • Facilitarea schimbului de bune practici cu privire la experiențele de implementare a proiectelor școlare derulate.

Grupul-țintă:

  • persoane active in domeniul educației( cadre didactice, inspector școlari, directori, membri ai asociațiilor de profil, etc)

Data: 28 mai 2016

Programul activității:

9.00- Primirea invitaților

9.30-10.00- Alocuțiuni ale invitaților

10.00-12.00 Prezentarea produselor intelectuale ale proiectului

12.00-13.00 Pauză

13.00-15.00 Prezentarea produselor intelectuale ale proiectului și prezentări/ateliere de lucru ale participantilor

15.00-16.00 Concluzii