• Înscrierea participanților se va realiza completând formularul de înscriere-Anexa 1, care va fi trimis la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. împreună cu lucrarea și rezumatul acesteia, termen limită 15 aprilie 2016;
 • pentru susținerea unei prezentări sau unui atelier de lucru se va completa și Anexa 2;
 • conținutul lucrării trebuie să fie original și să vizeze aspecte vizate de tematica propusă;
 • textul lucrării va fi redactat în Microsoft Word, format A4, cu caractere Times New Roman, corp de litera 12, cu diacritice, margini egale de 2 cm, la 1, 5 , text aliniat Justify;
 • redactarea lucrării se va face în limba engleză sau în limba română cu diacritice;
 • titlul va fi scris cu majuscule Times New Roman 14 Bold, centrat;
 • autorul și instituția se vor scrie la două rânduri sub titlu (Times New Roman 12 Bold), text aliniat la dreapta.
 • lucrarea va avea maximum 3 pagini și va conține obligatoriu menționată bibliografia studiată (autor, titlu lucrare, editura, localitate, an);
 • lucrarea va fi însoțită obligatoriu de un rezumat în limba engleză de maximum ½ pagină;
 • E-mail-ul trimis va conține următoarele atașamente Word:
 • Confirmarea acceptării-18 aprilie 2016
 • Prezenta este obligatorie

 

Notă:
Participanții eligibili la eveniment nu fac parte din instituțiile partenere în proiect.