• diversificarea ofertei școlare prin prezentarea unui pachet inovativ de resurse educaționale care va fi utilizat de către cel puțin un liceu pe parcursul anului școlar următor în vederea facilitării dezvoltării de abilități transferabile și o rapidă integrare pe piața muncii,
  • îmbunătățirea principalelor metode de predare și identificarea de exemple concrete de materiale didactice, de sarcini de lucru și modalități de evaluare, specifice procedurilor de predare cros-curriculară,
  • depășirea barierelor de comunicare conducând la dezvoltarea abilităților sociale și a relațiilor interpersonale, concretizate în implicarea elevilor, părinților și comunității locale în realizarea de programe și proiecte viitoare,
  • bune practici în dezvoltarea altor activități similare pentru atragerea de noi parteneri in vederea derulării de proiecte viitoare.